Znajdujesz się w:
Elektrostatyka » Urządzenia z nadmuchem » Listwy i urządzenia » Urządzenie jonizujące IA mini

Urządzenie jonizujące IA mini

Urządzenie jonizujące  IA mini  jest małym i lekkim urządzeniem pracującym pod napięciem 24V. Podłączone do urządzenia poprzez zasilacz źródło wysokiego napięcia  wytwarza jony dodatnie i ujemne. Strumień powietrza wzbogacony w te jony neutralizuje ładunki elektrostatyczne. 

©2014 przez Aplikon-Waknel Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.