Generator TR 30

Generator TR 30  posiada dwa wyjścia ładujące wysokiego napiecia, napięcie wyjściowe 25 kV (ładujące). Generator w połączeniu z triodami ALM, służy do "nakładania" - bez kontaktu fizycznego - ładunków elektrostatycznych na powierzchnię. Triody  umieszczon są w odległości ok. 10-20 mm powyżej materiałów, naprzeciwko przeciw-eletrody. Uziemiona przeciw-elektroda musi być w kontakcie z materiałem do ładowania. Wszystkie generatory ładowania dostępne są z dodatnią lub ujemną polaryzacją. Systemy te mogą być wykorzystywane do zastosowań, w których różne materiały  "przylgnięte - sklejone" są do siebie elektrostatycznie. Napięcie wyjściowe może być regulowane. Wyświetlacz analogowy pokazuje napięcie i prąd. 

  • Przetwórstwo tworzyw sztucznych: maszyny pakujące, wytłaczarki folii, urządzenia do przetwarzania folii
  • Przemysł graficzny: zaawansowane przetwarzanie druku
  • Przemysł szklarski: produkcja szkła płaskiego
  • Przemysł elektroniczny: produkcja nośników danych

 

©2014 przez Aplikon-Waknel Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.