Znajdujesz się w:

Generator TR 15/TR 25

Generator TR 15/TR 25  ma jedno wyjście ładujace wysokiego napiecia - napięcie wyjściowe 22kV (ładujące). Generator w połączeniu z triodami (ALT, ALM, ALT)  służy do "nakładania" - bez kontaktu fizycznego - ładunków elektrostatycznych na powierzchnię. Triody  umieszczane są w odległości ok. 10-20 mm powyżej materiałów, naprzeciwko przeciw-eletrody. Uziemiona przeciw-elektroda musi być w kontakcie z materiałem do ładowania. Wszystkie generatory ładowania dostępne są z dodatnią lub ujemną polaryzacją. Systemy powyższe znajdują zastosowanie w sytuacjach, w których różne materiały  "przylgnięte - sklejone" są ze sobą elektrostatycznie. 

  • Przetwórstwo tworzyw sztucznych: maszyny pakujące, wytłaczarki folii, urządzenia do przetwarzania folii
  • Przemysł graficzny: zaawansowane przetwarzanie druku
  • Przemysł szklarski: produkcja szkła płaskiego
  • Przemysł elektroniczny: produkcja nośników danych

 

©2014 przez Aplikon-Waknel Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.