Generator HW 150

Generator HW 150 ma jedno wyjście ładujące wysokiego napiecia, napięcie wyjściowe 15 kV (ładujące). Generator w połączeniu z elektrodą ALW, służy do "nakładania" - bez kontaktu fizycznego - ładunków elektrostatycznych na powierzchnie. Elektrody umieszczone są w odległości ok. 10-30 mm powyżej materiałów, naprzeciwko przeciw-elektrody. Uziemiona przeciw-elektroda musi być w kontakcie z materiałem do ładowania. Wszystkie generatory ładowania dostępne są z dodatnią lub ujemną polaryzacją. Systemy powyższe znajdują zastosowanie w sytuacjach, w których różne materiały "przylgnięte - sklejone" są ze siebą elektrostatycznie. Napięcie wyjściowe może być regulowane.

  • Przetwórstwo tworzyw sztucznych: maszyny pakujące, wytłaczarki folii, urządzenia do przetwarzania folii
  • Przemysł graficzny: zaawansowane przetwarzanie druku
  • Przemysł szklarski: produkcja szkła płaskiego
  • Przemysł elektroniczny: produkcja nośników danych

©2014 przez Aplikon-Waknel Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.