Generator AG SL

Generator AG SL  ma jedno wyjście wysokiego napiecia. Generator w połączeniu z elektrodami służy do "nakładania" - bez kontaktu fizycznego - ładunków elektrostatycznych na powierzchnię. Wszystkie generatory ładowania  dostępne są z dodatnią lub ujemną polaryzacją. Systemy te znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie  różne materiały są "przylgnięte - sklejone" ze sobą elektrostatycznie. Przynajmniej jeden z tych materiałów musi być jednak nieprzewodzący. Rozwiązanie to może być stosowane do mocowania i pozycjonowania folii, papieru czy tektury na blachach stalowych, panelach szklanych  lub drewnianych.

 

©2014 przez Aplikon-Waknel Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.