Generator AG 30

Generator AG 30  ma dwa wyjście wysokiego napiecia; napiecie wyjściowe 40kV. Generator w połączeniu z elektrodami służy do "nakładania" - bez kontaktu fizycznego - ładunków elektrostatycznych na powierzchnię. Wszystkie generatory ładowania dostępne są z dodatnią lub ujemną polaryzacją. Systemy te mogą być wykorzystywane do zastosowań, w których różne materiały  "przylgnięte - sklejone" są do siebie elektrostatycznie. Przynajmniej jeden z tych materiałów musi być nieprzewodzący. Rozwiązanie to może być stosowane do mocowania i pozycjonowania  folii, papieru czy tektury na blachach stalowych, panelach szklanych  lub drewnianych.

©2014 przez Aplikon-Waknel Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.