Generator AG 25

Generator AG 25  ma jedno wyjście wysokiego napiecia; napięcie wyjściowe 25kV. Generator w połączeniu z elektrodami służy do "nakładania" - bez kontaktu fizycznego - ładunków elektrostatycznych na powierzchnię. Wszystkie generatory ładowania są dostępne z dodatnią lub ujemną polaryzacją. Systemy te znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie, różne materiały  "przylgnięte - sklejone" są ze sobą elektrostatycznie. Przynajmniej jeden z tych materiałów musi być nieprzewodzący.  Rozwiązanie powyższe może być zastosowane do mocowania i pozycjonowania folii, papieru czy tektury na blachach stalowych, panelach szklanych  lub  drewnianych.

©2014 przez Aplikon-Waknel Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.