Generator AG 150

Generator AG 150  ma jedno wyjście ładujące wysokiego napiecia, napięcie wyjściowe 15 kV (ładujące). Generator w połączeniu z elektrodą ALS, służy do "nakładania" - bez kontaktu fizycznego - ładunków elektrostatycznych na powierzchnię. Elektrody są umieszczone w odległości ok. 10-30 mm powyżej materiałów, naprzeciwko przeciw-eletrody. Uziemiona przeciw-elektroda musi być w kontakcie z materiałem do ładowania. Wszystkie generatory ładowania  dostępne są z dodatnią lub ujemną polaryzacją. Systemy powyższe znajdują zastosowanie w sytuacjach, w których różne materiały "przylgnięte - sklejone"są ze sobą  elektrostatycznie. Napięcie wyjściowe może być regulowane. 

©2014 przez Aplikon-Waknel Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.